Yi (minda) dan Quan (penumbuk atau seni mempertahankan diri)


Dr Paul Lam
Qi (tenaga hidup) adalah kuasa pendorong kuasa dalaman (Jin). Fikiran (yi) mengarahkan Qi, dan Qi memacu Jin, dalam praktiknya, Yi, Jin dan Qi tidak dapat dipisahkan. Di China Purba, minda sedar dan minda sub-sedar tidak jelas. Malah, minda sub-sedar bukanlah suatu konsep yang diterima walaupun ia sering dinyatakan sebagai semangat (shen). Yi dalam konteks ini boleh digunakan untuk menutupi minda sedar dan sub-sedar.
Yi (minda) dan Quan (penumbuk atau seni mempertahankan diri)