Loading ...

Apa yang Membuat Guru Tai Chi Baik?


Dr Paul Lam
Pengajaran mungkin merupakan profesion yang paling penting dalam masyarakat kita. Perkembangan masyarakat kita sangat bergantung pada pengumpulan pengetahuan, dan cara terbaik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan adalah dengan mengajar orang. Seorang guru tidak pernah mendapat bayaran yang tidak menunjukkan betapa pentingnya mereka sebenarnya.

Teruskan dengan berita, peristiwa & banyak lagi.

Daftarlah untuk Tai Chi percuma untuk Health Newsletter

2013-12-12T06:43:20+00:00