Apa yang Dalaman dan Bagaimana Berfungsi?


Dr Paul Lam
Terdapat pelbagai cara untuk melihat dalaman dan luaran. Pada hakikatnya komponen ini tidak dapat dipisahkan. Ia membantu untuk memberi tumpuan kepada satu aspek untuk masa yang panjang untuk memperbaiki aspek tersebut. Itulah sebabnya sesuatu yang kita perlukan untuk menentukan dan memisahkannya, setelah memperbaiki semua aspek, kita dapat meletakkan bit untuk bersama-sama mencapai tahap yang lebih tinggi.