Kualiti dan kegunaan kajian tai chi


Dr Paul Lam
Untuk memastikan kajian tai chi menjadi bermakna dan berguna kepada komuniti, kandungan tai chi dan cara yang diajar mesti dipertimbangkan dengan teliti, diseragamkan dan dipantau.

Untuk memastikan kajian tai chi menjadi bermakna dan berguna kepada komuniti, kandungan tai chi dan cara yang diajar mesti dipertimbangkan dengan teliti, diseragamkan dan dipantau.

Kandungan Tai Chi

  • Kemudahan untuk belajar: Set tai chi yang paling popular mempunyai bentuk 108 yang akan mengambil orang purata satu hingga dua tahun untuk belajar. Gaya Chen yang asli akan mengambil pelajar berbakat 5-6 tahun sepenuh masa untuk mempelajari standard yang baik. Jelas ini tidak sesuai untuk kebanyakan Tai Chi untuk kajian kesihatan. Program tai chi (set tai chi) yang akan dikaji adalah yang terbaik dibina dan diseragamkan oleh pakar perubatan dan tai chi yang sesuai untuk memastikan ia cukup mudah untuk majoriti subjek sasaran untuk belajar dan mendapat manfaat daripada.
  • Keberkesanan untuk menghasilkan faedah kesihatan: Ini bergantung kepada objektif kajian dan masa yang ada. Satu program yang berkesan harus dipilih atau dirancang oleh ahli profesional dan profesional tai chi. Selalunya pakar perubatan tidak memahami kesan tai chi dan pakar tai chi tidak memahami ukuran hasil. Ia adalah sangat wajar untuk memasukkan seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang kedua-dua bidang. Pada masa intervensi, adalah penting untuk memperuntukkan masa untuk pembelajaran serta amalan. Pada fasa pembelajaran, mata pelajaran adalah tidak seperti untuk mendapatkan banyak manfaat kesihatan, sehingga masa yang memadai harus diambil kira dalam subjek untuk berlatih untuk memperoleh hasil yang terukur.
  • Keselamatan: Terdapat pelbagai bentuk tai chi; bentuk yang paling tradisional mempunyai beberapa pergerakan risiko tinggi yang memerlukan pengubahsuaian untuk orang tua dan orang yang mempunyai keadaan kronik. Tidak realistik untuk mengharapkan guru tai chi untuk membuat perubahan yang sesuai untuk orang yang mempunyai keadaan yang berbeza. Pakar perubatan dan tai chi perlu bekerjasama untuk memilih atau merekabentuk program dengan faktor keselamatan yang sesuai untuk penduduk sasaran.
  • Faedah yang berpotensi kepada komuniti: Sesetengah bentuk tai chi dianggap sebagai rahsia manakala beberapa bentuk mempunyai hak cipta kepada komposisi. Kajian yang dibiayai secara terbuka mesti memastikan reka bentuk program tai chi terbuka dan boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Ia akan menjadi satu kelebihan yang terdapat sistem latihan yang ada. Sebagai contoh, Tai Chi untuk program Arthritis mempunyai sistem latihan yang mantap dan banyak pengajar yang dilatih melalui asas artritis dan organisasi penjagaan umur di seluruh dunia.

Pengajaran

  • Keramahan pelajar: Guru mesra pelajar lebih berkesan dalam memberikan manfaat kesihatan atau ukuran hasil yang lebih baik.
  • Kepatuhan: Kemahiran mengajar yang berkesan dan kandungan program mempunyai kesan yang signifikan terhadap pematuhan. Sekiranya kebanyakan subjek meninggalkan kelas tidak akan ada pengukuran hasil yang boleh dipuji.
  • Motivasi: Guru yang baik memberi inspirasi dan memberi motivasi kepada pelajar untuk berlatih dan menikmati tai chi. Jika orang menikmati apa yang mereka lakukan, mereka akan terus berlatih tai chi.

Memantau kandungan tai chi dan kualiti pengajaran

Mekanisme pengawasan dan kemas kini yang kerap untuk guru memastikan kandungan yang betul yang diajar dan diajar dengan berkesan adalah penting.