Tai Chi untuk Lembaran Maklumat Program Arthritis


Dr Paul Lam
Sepanjang dekad yang lalu, tai chi telah mendapat pengiktirafan sebagai senaman kesihatan yang berguna, terutamanya kerana kajian saintifik telah membuktikan banyak manfaat kesihatannya. Artikel ini bertujuan untuk memberi maklumat dan garis panduan untuk orang yang mempunyai arthritis.
Tai Chi untuk Lembaran Maklumat Program Arthritis