Angkatan Spiral (chan ssu jin)


Dr Paul Lam
Dalam artikel ini, saya akan mulakan dengan kekuatan lingkaran pengenalan, mengikut klasifikasi jenis gaya lingkaran, kemudian gariskan beberapa kaedah untuk memperbaikinya dan berakhir dengan senaman praktikal "mantel santai mengikat" untuk meningkatkan gaya lingkaran anda.