Hak Memainkan CD Muzik

Tai Chi Productions memberi pembeli muzik cai tai chi kami hak untuk memainkannya di kelas mereka dan semasa persembahan awam atau persendirian untuk tujuan promosi bukan keuntungan. Di dalam lingkungan sistem perundangan negara anda, kami memberi anda hak untuk menggunakan CD muzik untuk tujuan yang disebutkan di atas tanpa perlu membayar kami atau mana-mana ejen kami bayaran tambahan. Kami memberi anda hak ini kerana tujuan kami menghasilkan cd muzik adalah untuk menjadikan tai chi dapat diakses oleh seberapa banyak orang yang mungkin.

Dr Paul Lam