Bagaimana untuk menjadi pengajar program Dr Lam

Oleh: Dr Lam

© Copyright Tai Chi Productions 2007. Semua hak terpelihara, tidak ada bahagian artikel ini boleh diterbitkan semula dalam apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara, tanpa keizinan secara bertulis, kecuali untuk tujuan pendidikan bukan keuntungan. Sebagai contoh: anda boleh memotret artikel ini untuk pelajar atau peserta yang membayar selagi artikel ini tidak dimasukkan sebagai sebahagian daripada caj anda.

Apakah program Tai Chi untuk Kesihatan?

Dr Paul Lam dan pakar perubatan dan tai chinya telah mencipta pelbagai program untuk meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup rakyat dengan berkesan dan selamat. Program ini disokong oleh pakar perubatan dan banyak organisasi seperti arthritis dan asas diabetes di seluruh dunia. Kajian ke atas keberkesanan dan keselamatan program-program ini sedang berjalan, dengan beberapa daripada mereka sudah pun diterbitkan.

DVD Pengajaran untuk program Tai Chi untuk Kesihatan adalah:

Jaminan kualiti Tai Chi untuk program Kesihatan

Sebuah jawatankuasa Jurulatih Utama, yang diketuai oleh Dr Paul Lam, sentiasa menilai kualiti bagaimana program-program ini dihantar kepada pengguna.

Menjadi pengajar yang disahkan

Dr Lam dan pelatih tuannya yang sah menjalankan bengkel pengesahan untuk pengajar setiap program ini. Untuk menjadi diperakui, para pengajar mesti memenuhi keperluan yang diperlukan untuk memastikan mereka dapat mengajar program dengan selamat dan berkesan.

Peserta yang sesuai ialah guru tai chi dan pelajar lanjutan, serta profesional kesihatan tanpa pengalaman tai chi terdahulu termasuk:

 • Ahli fisioterapi atau terapi fizikal
 • Ahli terapi pekerjaan
 • Profesional kesihatan bersekutu
 • Jururawat
 • Profesional rheumatologi
 • Pengajar / pemimpin latihan yang berkelayakan
 • Profesional kesihatan lain

Proses pensijilan

 1. Mendaftar di bengkel: Cari bengkel dalam program yang anda ingin ajar dan mendaftar.
 2. Sediakan bengkel anda: Anda mesti menyediakan terlebih dahulu menggunakan DVD pengajaran dan bahan bertulis.
 3. Menghadiri bengkel: Setiap bengkel adalah bengkel dua hari, bersemuka dengan kurikulum komprehensif yang merangkumi pembelajaran:
   • bentuk tai chi
   • bagaimana untuk mengajar secara berkesan dan selamat
   • bagaimana untuk menyampaikan program
   • bagaimana menangani keadaan kronik
   • bagaimana untuk bekerja dengan orang dewasa yang lebih tua, dan
   • prinsip penting dalam program ini.
 4. Penilaian: Anda akan dinilai pada prestasi borang dan ujian bertulis.
 5. Mengikuti: Sebagai siswazah, anda dikehendaki untuk meneruskan amalan melakukan kelas kemas kini setiap dua tahun. Anda akan disokong dengan nasihat teknikal dan latihan berterusan.

Untuk mencari bengkel pergi ke bengkel bengkel