Kepelbagaian: Baik atau buruk? 2015-03-24T01:40:44+00:00
Loading ...

Kepelbagaian: Baik atau buruk?

Dr Paul Lam
Menghadapi banyak gaya, bentuk dan interpretasi Tai Chi, kita harus melihat keadaan sebagai peluang untuk memperkaya pengetahuan kita dan membantu kita maju dengan lebih cepat melalui tahap Tai Chi kita.

© Copyrights Dr Paul
Lam. Semua hak terpelihara, menyalin untuk tujuan pendidikan bukan keuntungan dibenarkan.

Dari majalah perniagaan
datang sebagai berikut: "Dalam dunia seperti ini, satu-satunya perkara yang boleh kita percayai ialah
sesetengah menjadi tidak menentu, dan mungkin tidak mungkin. Masa depan tidak boleh
diramalkan - ia perlu diwujudkan. Einstein salah. Tiada teori tunggal boleh
membimbing kita. Peraturan kepelbagaian. Soalan dan bukannya jawapan pada dasarnya
masa depan

Teruskan dengan berita, peristiwa & banyak lagi.

Daftarlah untuk Tai Chi percuma untuk Health Newsletter