Kepelbagaian: Baik atau buruk?


Dr Paul Lam
Menghadapi banyak gaya, bentuk dan interpretasi Tai Chi, kita harus melihat keadaan sebagai peluang untuk memperkaya pengetahuan kita dan membantu kita maju dengan lebih cepat melalui tahap Tai Chi kita.

© Copyrights Dr Paul Lam. Semua hak terpelihara, menyalin untuk tujuan pendidikan bukan keuntungan dibenarkan.

Dari majalah perniagaan ada yang berikut: "Dalam dunia semacam ini, satu-satunya perkara yang kita boleh percayai adalah bahawa sesetengah menjadi tidak menentu, dan mungkin tidak mungkin. Masa depan tidak boleh diramalkan - ia perlu diwujudkan. Einstein salah. Tiada teori tunggal boleh membimbing kita. Peraturan kepelbagaian. Soalan dan bukannya jawapan pada dasarnya mendorong masa depan