Menulis Artikel atau Kisah Peribadi dalam Buletin Bulanan Dr Paul Lam

Terima kasih kerana mempertimbangkan menyumbang kepada surat berita saya. Tujuan surat berita saya adalah untuk memberikan maklumat berguna untuk meningkatkan tai chi dan kesihatan. Sila simpan tujuan ini dan panduan di bawah ini. Untuk memastikan kami dapat mempersembahkan artikel anda dengan cara yang terbaik, sila hantarkannya di format pada akhir panduan ini.

 1. Kurang daripada perkataan 400; atau kurang daripada perkataan 200 untuk cerita peribadi. Berkongsi tai chi membantu semua orang memperbaiki dan menikmati tai chi lebih baik
 2. Sekiranya sesuai memberi sekurang-kurangnya satu contoh nyata sebenar.
 3. Sediakan foto sebaik-baiknya seseorang melakukan tai chi, sebaik-baiknya pengarang, dan dalam format jpg.
 4. Berikan kebenaran daripada sesiapa sahaja yang mempunyai nama sebenar penuh yang disebut dalam artikel anda.
 5. Cara yang baik adalah membentangkan artikel anda dalam tiga fasa:
  Satu: Terangkan secara ringkas tema anda, ditambah dengan beberapa perkataan untuk menarik perhatian pembaca, untuk menarik perhatian mereka untuk dibaca. Tanya diri anda soalan-soalan ini seolah-olah anda adalah pembaca: apa yang akan membuat saya penasaran atau cukup berminat untuk membaca? Apakah yang boleh memberi manfaat kepada saya?
  Dua: Ikuti dengan badan utama untuk membangunkan tema.
  Three: Mesej pulang atau kesimpulan.
 6. Letakkan perkataan "tai chi" dalam huruf kecil.
 7. Ruang tunggal di antara ayat.
 8. Sila berikan abstrak satu abstrak yang menggambarkan intipati artikel anda.

Artikel penulisan adalah pengalaman yang memuaskan untuk berkongsi tai chi. Apabila anda meletakkan pemikiran anda ke bawah, anda akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang topik anda dan meningkatkan tai chi anda. Jika anda menulis tentang kisah peribadi, ia sering memberi inspirasi kepada ramai orang.

Semua artikel yang dikemukakan akan disemak oleh Editor dan saya. Mengemukakan satu artikel membayangkan bahawa penulis bersetuju untuk menyunting artikel yang sesuai. Masa yang dibenarkan, penulis akan dihantar satu salinan versi diedit jika ada apa-apa selain daripada ejaan kecil atau perubahan tatabahasa.

SILA HANTAR ARTIKEL ANDA DALAM FORMAT BERIKUT

Nama terakhir: _____________
Nama pertama: _______________
E-mel tambah: (tidak boleh diterbitkan tetapi kita boleh menggunakannya untuk menghubungi anda) __________
Bandar: ___________
Nyatakan: _____________
Negara: __________
Adakah anda seorang pengajar tai chi? ____________
Jika ya di mana anda mengajar? _____________ (tapak utama sahaja)
Adakah anda pelajar, ST atau MT? ______________

Maklumat latar belakang mengenai anda: (perkataan 50 atau kurang)

Satu ayat abstrak yang menggambarkan intipati artikel anda: (perkataan 30 atau kurang)

Artikel anda: (perkataan 400 atau kurang) _______________________
Terima kasih atas sumbangan anda, sila hantar foto dalam format JPG yang berkaitan dengan dan dengan artikel anda.

Dr Paul Lam
Tai Chi untuk Institut Kesihatan